แจ้งถึงสมาชิกทุกท่าน

  BoxZa จะหยุดให้บริการ BoxZa Social ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
ซึ่งจะมีเฉพาะบริการที่อยู่ภายใน http://social.boxza.com/ เท่านั้นที่จะไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากเกิดปัญหาจากระบบบางส่วนที่ทำให้จำเป็นต้องปิดบริการในส่วนนี้
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ.